Gemeente Dongen

Het laten voltrekken van een huwelijk op een trouwlocatie in de gemeente Dongen kost €269 van maandag t/m vrijdag en €484,10 op zaterdag, zondag en feestdagen. Dit zijn de administratieve kosten voor het registreren van het huwelijk en het beschikbaar stellen van een ambtenaar. Ondertrouw is niet langer van toepassing, wel dient u het huwelijk aan te geven bij de gemeente Dongen. In deze aangifte komt te staan dat het huwelijk bij 'De Vlaamsche Spijcker' in Dongen door een ambtenaar van de burgerlijke stand zal worden voltrokken. Normaliter is de trouwambtenaar dan ook een afgevaardigde van de gemeente Dongen. De gemeente Dongen telt 7 trouwambtenaren, welke allemaal bekend zijn met onze locatie. Er bestaat echter ook de mogelijkheid om een ambtenaar uit uw eigen gemeente mee te nemen. Deze persoon dient dan wel beëdigd te zijn als trouwambtenaar. Het is niet mogelijk om iemand ‘trouwambtenaar voor een dag' te maken. Wel is het mogelijk om de ceremonie door iemand uit eigen kringen te laten leiden.

Wij adviseren u graag in uw keuze. Bekijk alvast onderstaande link om een compleet beeld te krijgen van het trouwen binnen de gemeente Dongen. 

www.dongen.nl